Seratus Tahun Bung Hatta

Judul: Seratus Tahun Bung Hatta
Pengantar: Jakob Oetama
Penerbit: Kompas Gramedia
Cover: Softcover
Bahasa: Indonesia
Harga:

Buku Seratus Tahun Bung Hatta merupakan kumpulan artikel khusus untuk memperingati 100 tahun Kelahiran Bung Hatta. Bagaimana sosok Bung Hatta dan pemikiran serta gagasannya untuk
memajukan kesejahteraan bangsanya, dipaparka panjang lebar dalam buku ii. Layak dibaca oleh semua khalayak yag ingin memahami pemikiran dan latar belakang Bung Hatta.